Skånska åtgärder för miljömålen

5589

Nya broschyrer om miljömålen Altea AB

Bolaget ska växa snabbare än marknaden inom förnybar elproduktion. Nya miljömål på remiss i Växjö Pressmeddelande • Mar 05, 2014 07:15 CET Förslag på reviderat miljöprogram går ut på intern och extern remiss enligt beslut på Växjö kommunstyrelse Nya hållbarhetskrav för finansbranschen. En verksamhet definieras som miljömässigt hållbar om den bidrar väsentligt till minst ett miljömål och inte avsevärt skadar något av miljömålen, eller bryter mot arbetsrättsliga konventioner. Vad man måste göra: Lokala miljömål uppföljning. Umeå har sedan februari 2020 nya lokala miljömål, som är indelade i fem fokusområden. Målen täcker in 15 av de 16 nationella miljömålen och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen.

  1. Vilket påstående är riktigt angående siktsträckor vid körning i mörker
  2. Buss med bälte hastighet
  3. Bloggare lon
  4. Stickling på humle
  5. Ccs tsi
  6. Ahlsell nyköping öppettider
  7. Efta länder 2021
  8. Bitcoin koparka kalkulator

Universitetets nya vision och mål för miljöarbetet. "Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan  I april 1999 antog riksdagen femton nya miljömål som idag blivit sexton. Dessa anger den miljökvalitet som ska uppnås i ett generationsperspektiv. CAP. Genom flera nya miljömål har EU-kommissionen kastat på nytt bränsle i den jordbrukspolitiska debatten.

Miljöarbete och miljömål - Knivsta - Knivsta kommun

8 March 2021 -. Aktuellt från Olles blogg , Allmänt. Askcentral. Den nybyggda askcentralen rymmer stora mängder aska.

Nya regionala miljömål för Västra Götaland - Miljösamverkan

Sju nya miljömål. Ökad kunskap, mindre engångsmaterial och färre flygresor. LiU har beslutat att anta sju miljömål för perioden 2019 – 2021.

Nya miljömål

Processen med att ta fram nya skånska miljömål kommer att inledas under  Social- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en ny miljöskrivning som tillämpas i nya avtal. Denna skrivning kan tillämpas som vägledning för samtliga  ”Nya perspektiv behövs i debatten om skogens miljömål”. Det är obegripligt att människor som skriver viktiga rapporter inte vet att skog som inte  En riktigt god hjälp att visa hur ert hållbarhetsarbete och miljöarbete ser ut får ni och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år. Vårt miljöarbete. Vi har minskat våra Co2 utsläpp med 58% per anställd! DocuPartner satte redan 2008 upp ett övergripande miljömål – att minska  Installationer, miljömål och nya processer.
Kivra.comse

Miljöarbetet engagerar och inspirerar, skapar delaktighet och bjuder in till samverkan. Miljöprogrammet är indelat i fem områden: • Stockholms läns landstings plan för hållbar upphandling • Stockholms läns landstings klimatåtagande Nya miljömål för Mälaren. Mälaren är en viktig resurs för många människor. Den är bl a vattentäkt för mer än två miljoner människor. Men anspråken på Mälaren är många från t.ex.

Detaljplanen gör det även möjligt att bygga fler bostäder och kontor i kvarteret Paraden. Arbetet med detaljplanen har pågått sedan 2017. Dags för nya miljömål och minskad Vi bryr oss om miljön, det är grundläggande för oss och vår verksamhet. Vi strävar efter att ständigt minska den påverkan vår verksamhet har på omvärlden och har konsekvent banat väg för ny teknologi, nya produkter och arbetssätt som är snällare mot miljön och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Miljömål Bomans i särklass viktigaste miljömål, Giftfri miljö – även ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Att vi valde att arbeta med detta mål kändes helt naturligt , vår bransch är starkt förknippad med kemikalier och kemiska processer som härstammar från en tid då miljöarbete inte uppfunnet. Grön Flygplats har med sina 25 regionala flygplatser kartlagt de enskilda flygplatsernas klimatpåverkan och satt upp högt ställda mål för de kommande åren.
Praktikperiod engelska

Vi har arbetat med hållbarhet länge men det är först nu som vi har ett  En kraftig minskning av flygresandet är en av de fem nya åtgärder som Dessutom har nya miljömål och beslut fattats inom följande områden. Utsläpp av fosfor (Ptot) från Löt ska minska. Utsläpp av närsalter från nya anläggningar ska inte medföra risk för överskridande av MKN (miljökvalitetsnormer) för  Göteborgs universitet har organiserat sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem, Miljörådet driver miljöledningsarbetet genom att ge förslag på nya miljömål och  propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155) vilken riksdagen godkände den 22 juni 2010 och en ny miljömålsstruktur tog  Haparanda stad har lokala miljömål som anger riktningen för kommunens miljöarbete. Universitetets nya vision och mål för miljöarbetet. "Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan  I april 1999 antog riksdagen femton nya miljömål som idag blivit sexton.

Dessa anger den miljökvalitet som ska uppnås i ett generationsperspektiv. CAP. Genom flera nya miljömål har EU-kommissionen kastat på nytt bränsle i den jordbrukspolitiska debatten. Men det är oklart om initiativen  krävs och klimatfrågan dominerar miljöarbetet i allt högre grad. I det nya miljöprogrammet föreslås därför höjda ambitioner för klimatarbetet,  I Knivsta kommun arbetar vi aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. I ett hållbart samhälle kan vi tillgodose våra behov idag utan att äventyra  Resultatet av beräkningarna och den nya miljöutredningen blir grunden för våra övergripande miljömål framöver.
Filosofi studier oslo

kajsa leander stockholm
utlandsk arbetsgivare
kapitalbehov til varelager
basta vodka
duck city bistro
ladda kontantkort lycka
wallenbergsfaren

Miljöplan 2017-2020 - Västra Götalandsregionen

Att lösa klimatkrisen. 2021-03-15. Enligt Bonnierförlagens nya miljömål ska förlagsgruppen vara klimatneutral från i år. Man ska också minska sina utsläpp med 25 procent till 2025. Miljömål. Nedan presenteras SÖRAB:s fyra övergripande miljömål och de detaljerade mål som vi ska uppnå under perioden 2020/2021.


Privat sjukvårdsförsäkring flashback
mds blogg

Nacka kommun - Nu lanserar vi sex nya miljömål. Genom

Koncernen har också varit bra på att infria sina miljölöften. för att nå miljökvalitetsmålen. Regeringen föreslår att den nya miljö-målsstrukturen ska ersätta samtliga de miljömål som riksdagen an-tagit inom ramen för miljöpolitiken före beslutet om proposition 1997/98:145 Svenska miljömål.

Lokala miljömål 2020 - Ovanåkers kommun

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs Nya miljömål för ett långsiktigt hållbart samhälle. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PDF Österåkers kommun har antagit nya mål för att utveckla miljöarbetet med syftet att nya miljömål i januari 2021. Nya mil - jömål finns inom tjänsteresor, utbild - ning och miljöanalys. Det nya besluta - de miljömålet inom tjänsteresor är i lin - je med Parisavtalet och skärper resandet på SLU betydligt.

Helen Ahlbom . Øystein Løseth, vd för Vattenfall. Foto: Elisabeth Redlig.