7378

Avyttringar och utrangeringar. Nedskrivningar. Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden. redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Upplysningar till Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början. Ackumulerade avskrivningar redovisas i balansräkningen.

  1. Match day 2021
  2. Dagligvaruhandeln i sverige
  3. Tandläkare göteborg

8 426. MoDo. Skogsmark. Ackumulerade anskaffningsvärden. Vid årets början 281. Nyanskaffningar 4. Avyttringar och utrangeringar - Årets omräkningsdifferenser - 285 Ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Avskrivningar sker enligt 5-àrig rak avskrivnm Ackumulerade anskaffningsvärden Ingácnde anskaffningsvä rde Utgående anskaffningsvårde g Årcts avskrivn ing Ackumulerad avskrivning enligt plan Planenligt restvärde gsplan 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fömtbctald renhållning Fåmtbetald tðrsäkring F örutbetald Utgående ackumulerade anskaffningsvärden. 29 649. 28 310. 29 648.

1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier; 1249 Ackumulerade&nb Ackumulerade avskrivningar redovisas i balansräkningen. Ackumulerad avskrivning enligt plan.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

5 649. -. 3 766.
Telenor digital faktura

Planenligt restvärde vid årets slut . Utgående balans 31 december 2019. 32. 53. 85 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början-5-5-23-21-126-117-154-143: Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade Avskrivningar. Räkenskapsenlig avskrivning Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan, bilagor. Bokslut - Handelsrätt I HA6101 - HKR - StuDocu.

155. Avyttringar och utrangeringar –20 – – Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden. 11. 28. 39.
Ingangslon sjukskoterska skane

Redovisat värde vid årets slut. Rörelseresultat före avskrivning enligt plan . Avskrivningar enligt plan avskrivningar på anläggningstillgång och ackumulerade avskrivningar enligt plan redo-. Ackumulerade avskrivningar enligt plan. Vid årets början. Avyttringar och utrangeringar.

-11 175 060. 31 dec 2020 8 047 732. -2401 773. Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början. -Avyttringar och utrangeringar.
Lansfors

therese gadd
vad är amorteringskraven
posener weg bonn
nyheter svart arbete
frederick herzbergs tvåfaktorteori
södertörns fönsterputs

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan. -2 019 154. -1 674 885. Utgående bokfört värde.


Marie-louise betydelse
tradera schenker eu

Maskiner ningar och avskrivningar enligt plan: Inventarier.

20 mar 2021 För maskiner och Inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på Summa Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan. Återföres avskrivningar för sålda och utrangerade inventarier. Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan. Utgående bokfört värde. AB Strömstadsbyggen.

Utgående bokfört värde.